La Isla Maciel – Avellaneda – Buenos aires

English, Castellano i Català.  (Fotos  – Photos ↓)
Since my arrival in Argentina I have done a lot of workshops with the Creativity Photo Project in “La Isla Maciel”.

The island has turned out to be a peninsula where, despite the bad reputation and marginality of its inhabitants, it is a relatively quiet place, very humble, full of hardworking people with a great social ground and a strong sense of community. The Isla Maciel Foundation supports several really interesting projects. Among them are 2 social canteens so that the children of the neighborhood can have dinner, a microcredit project for the rehabilitation of houses, a school for adults, and others that I will tell you little by little in future articles. I have been very well all this time and we have worked (Kids and myself) a lot!

Apart from the workshops, I also gave a small talk, for the colleagues who work and help in the Foundation, about the journey of the Creativity Photo Project, and I explained the next project that we will carry out from February in Nepal.
For them, my photos and the small talk was like a window to other cultures and a trip without leaving the Island.

We had a great time together!

La Isla Maciel – Avellaneda – Buenos aires  (Es)

Desde mi llegada a Argentina he estado dando talleres con el Creativity Photo Project en La Isla Maciel.

La Isla ha resultado ser una península, donde a pesar de la mala fama y la marginalidad que sufren sus habitantes, es un lugar relativamente tranquilo, muy humilde, lleno de gente trabajadora y con un gran tejido social y sentido de comunidad muy fuerte. La Fundación Isla Maciel apoya varios proyectos realmente interesantes. Entre ellos 2 comedores sociales para que los chavales del barrio puedan cenar, un proyecto de microcréditos para la rehabilitación de casas, una escuela para adultos, y otros que os iré contando poco a poco. He estado muy bien todo este tiempo y hemos trabajado (los chavales y yo) un montón!

Aparte de los talleres, también di una peque charla para los compañeros que trabajan y ayudan en la Fundación sobre el trayecto del Creativity Photo Project y el próximo proyecto que llevaremos a cabo a partir de febrero en Nepal. Para ellos, mis fotos y la pequeña charla fue como una ventana a otras culturas y un viaje sin salir de la Isla.

Lo pasamos genial!


La isla Maciel – Avellaneda – Buenos aires (Ca)

Des que vaig arribar a l’Argentina, he estat fent tallers amb el Creativity Photo Project a la Isla Maciel.

La Isla ha resultat ser una península, i malgrat la mala fama i la marginalitat que pateixen els seus habitants, és un lloc relativament tranquil, molt humil, ple de gent treballadora i amb gran teixit social i fort sentit de comunitat. La Fundació Isla Maciel dóna suport a projectes interessants, per exemple 2 menjadors socials per que la canalla del barri pugui sopar. També un projecte de microcrèdits per rehabilitació d’habitatges, una escola d’adults, i altres que us aniré explicant. He estat molt bé aquest dies i hem treballat (els nois i jo) mooolt!

A més dels tallers, també vaig fer una xerrada pels companys que treballen i ajuden en la Fundació, sobre el trajecte del Creativity Photo Project i el proper projecte a partir de febrer al Nepal. Per a ells, i amb les fotografies que vaig fer a Nepal, va ser com una finestra a altres cultures i un viatge sense sortir de la illa.

Ho vam passar genial!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this:
c