The bubble Project in “La Casa del Niño” – Isla Maciel

English, Castellano i Català. (Fotos – Photos ↓)

The same children that took part in the bubble project also did this one.
For this workshop we decided to have them copy drawings from the books and magazines in the classroom.
Even though they were really young children, the results were really good fun.


The bubble Project en La Casa del Niño – Isla Maciel

El taller de burbujas de pensamiento lo hicimos con los mismos niños que el anterior,

Para el taller, decidimos que calcaran dibujos de libros y revistas que tenían en clase.
A pesar de que los niños eran muy pequeños, salieron unos resultados divertidos.


The bubble Project a “La Casa del Niño” – Isla Maciel

El taller de bombolles de pensament el vam fer amb els mateixos nens que l’anterior.

Per al taller, decidírem que calquessin dibuixos de llibres i revistes que tenien a classe. Tot I que els nens eren molt petits, van sortir uns resultats divertits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this:
c